Memorix anatomie

Revoluční učebnice anatomie napsaná především studenty

Memorix histologie

Jedinečná učebnice histologie pro histology, kliniky i studenty

Mobilní aplikace

Opakuje anatomii kdykoliv a kdekoliv

Online anatomický slovník

Jediný a vždy aktuální online slovník
s ucelenou multijazyčnou terminologií

Anatom.cz

Procvičování anatomických znalostí pomocí chytré aplikace

Anatomyka

Spojení anatomie s 3D uměleckým světem