Hlavní autoři Online anatomického slovníku

MUDr. Radovan Hudák
MUDr. Radovan Hudák
organizátor a odborný garant projektu

lékař na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

asistent na Ústavu anatomie 2. LF UK

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
organizátor a odborný garant projektu

vedoucí Ústavu anatomie 2. LF UK