O knize

Memorix anatomie je moderní učebnice, která si za 5,5 roku našla více než 20.000 hrdých majitelů, zejména z řad mediků a lékařů. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, které jsou doplněny velkým množstvím (1500) ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací každá kapitola obsahuje klinické korelace, mnemotechnické pomůcky a důležité zajímavosti. Memorix vznikl ve spolupráci anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů a na jeho tvorbě se podílelo více než 200 lidí. Během tvorby anglické verze knihy prošly úpravou i texty v českých kapitolách, vylepšilo se více než 150 obrázků, a tím vzniklo ještě lepší a aktuálnější 4. vydání Memorixu anatomie.

Velikost ukázky (PDF): 32,5 MB

Ukázky z knihy

Barevný design, formát stran a velké množství jasných ilustrací zjednoduší orientaci v knize. Pořadí kapitol, systém odrážek a rozložení textu činí z Memorixu přehlednou, systematickou a stručnou učebnici anatomie.

Podstata Memorix vzdělávacího systému

Anatomii se stačí jednou naučit, ale pak je potřeba si ji celý život opakovat. Je proto užitečné vytvořit si systém, který učení a opakování zrychlí a zefektivní. Jednoduchost, komplexnost a přehlednost učebnice jsou tím správným základem úspěšného studia. Dalšími důležitými faktory jsou schopnost studenta motivovat se k učení, koncentrovat se dlouhé hodiny a pracovat s různými smysly a emocemi. Zde navrhujeme několik způsobů, jak vytěžit z učení maximum a neztratit při tom soustředění a motivaci. Vytvořili jsme Memorix vzdělávací systém pro dlouhodobou práci s touto učebnicí.

„Vše by mělo být vymyšleno tak jednoduše, jak je to jen možné – ale ne jednodušeji.“   Albert Einstein

Recenze

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
3.3. 2014

Memorix anatomie je mimořádně zdařilou učebnicí, která po zásluze obdržela Cenu rektora Univerzity Karlovy. Jako neurolog vítám, že kniha stimuluje čtenářovy hipokampy kontextuálními informacemi, a vytváří tak předpoklady pro jejich pozdější efektivní využívání v navazujících klinických oborech. Jako klinický recenzent jsem ocenil autory za to, že se jim podařilo dostat na malou plochu velké množství potřebných dat a že zvládli připravit knihu pro vydání v rekordně krátkém čase. Jako děkan mám radost z toho, že se první Memorix narodil na naší fakultě, a věřím, že nezůstane dlouho jedináčkem.

(zdroj: web 2. lékařské fakulty UK)

Magdalena Lisá
Magdalena Lisá
16.1. 2018

Dle mého názoru nejlepší současná učebnice anatomie, už od prvního týdne medicíny bez něj neopouštím byt. Je přehledný a systematický, dá se v něm velice snadno orientovat a nalézt relevantní informace (na rozdíl od ostatních učebnic, kde existuje většinou pouze souvislý text).  Informace jsou aktuální, doplněné o klinické poznámky, které nám umožňují porozumět, proč jsou pro nás právě získané informace důležité. Velkou výhodou je i fakt, že máme veškerou anatomii pohromadě v jedné knížce. Chceme-li si ověřit například další průběh nervu zmíněného v kapitole o svalech, stačí otočit pár stránek. Vřele doporučuji všem, pro které je dokonalá znalost anatomie předpokladem pro správný výkon budoucího povolání.

Časté otázky

V současnosti je aktuální 4. vydání knihy Memorix anatomie. Zakoupit jej můžete například zde.

Zásadní rozdíl mezi jednotlivými vydáními není. V každém vydání se vyskytne určité množství chyb, které se snažíme opravit, aby byly v následujícím vydání správně. V naprosté většině se jedná o chyby sazečské (chybějící čárka, tečka apod.), dále chyby gramatické a v poslední řadě o chyby obsahové. To vše však neznamená, že by byla předešlá vydání nekvalitní, pouze se snažíme Memorix neustále zdokonalovat ku prospěchu a spokojenosti studentů, proto s novým vydáním vždy upravíme několik obrázků a textů, aby byl Memorix zase o něco lepší.

Omlouváme se, ale v současné době neposkytujeme elektronickou verzi českých titulů Memorix anatomie a Memorix histologie.