Hlavní autoři Memorixu anatomie

anatomie je naše vášeň, anatomie je náš život

MUDr. Radovan Hudák
MUDr. Radovan Hudák
pořadatel, hlavní autor, sazeč, grafik

lékař na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

asistent na Ústavu anatomie 2. LF UK

Grafici Memorixu anatomie

kreslení lidského těla je potěšením našich smyslů

MUDr. Jan Balko
MUDr. Jan Balko
hlavní grafik

patolog a asistent na Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Šárka Zavázalová
MUDr. Šárka Zavázalová
grafička

lékařka na ORL klinice 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Další autoři Memorixu anatomie

nic nás nefascinuje víc než tajemnost anatomie člověka

MUDr. Barbora Beňová
MUDr. Barbora Beňová
spoluautorka

doktorandka na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

as. MUDr. Martin Čepelík
as. MUDr. Martin Čepelík
spoluautor

lékař a asistent na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

MUDr. Ladislav Douda
MUDr. Ladislav Douda
spoluautor

lékař na II. interní gastroenterologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové

MUDr. Matej Halaj
MUDr. Matej Halaj
spoluautor

lékař na Neurochirurgické klinice LF UP a FN Olomouc

asistent na Anatomickém ústavu LF UP v Olomouci

MUDr. Jakub Miletín
MUDr. Jakub Miletín
spoluautor

lékař na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha

asistent Ústavu anatomie 3. LF UK

MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.
MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.
spoluautor

lékař na 1. neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny, Brno

vědecký pracovník v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC), FN u sv. Anny, Brno

Spolupracovníci

Navržení konceptu, vytvoření osnovy a domluva s nakladatelstvím byly jenom zlomkem práce na začátku tvorby naší učebnice. Následovalo napsání textů, nakreslení obrázků a sázení obsahu do profesionálního sázečského programu. Na závěr jsme procházeli desítky recenzí od anatomů, kliniků a studentů z České a Slovenské republiky, jakož i úpravy od jazykové korektorky a hlavního sazeče. Po vytvoření prvního a druhého vydání knihy jsme nadále dostávali od čtenářů velmi podrobnou zpětnou vazbu k obsahu knihy. Velkou měrou přispěli ke zlepšení třetího českého vydání také recenzenti anglicky psané knihy Memorix Anatomy. Na této dlouhé cestě jsme potřebovali mnoho pomoci, a proto bychom na tomto místě chtěli poděkovat všem, kteří se o vznik této revoluční učebnice anatomie zasloužili.

Na tvorbě Memorixu anatomie se aktivně podílelo více než 200 lidí.
Z hloubky našeho anatomického srdce všem upřímně děkujeme.

Anatomičtí recenzenti

prof. Nihal Apaydın, MD
prof. Susana N. Biasutto, MD
emer. prof. Stephen Carmichael, PhD, DSc.
prof. Hans J. ten Donkelaar, MD, PhD
prof. Guiliana Gobbi, MD
prof. MUDr. Darina Kluchová, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
assoc. prof. Ayhan Cömert, MD
assoc. prof. Veronica Macchi, MD, PhD
assoc. prof. Dzintra Kažoka, MD
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
doc. MUDr. Adriana Boleková, Ph.D.
doc. MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
doc. MVDr. Květuše Lovásová, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Varga, Ph.D.
Dr.med.univ. Georg Feigl
MUDr. Marek Joukal
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
RNDr. Jitka Riedlová
Trifon Totlis, MD, PhD
Quentin Fogg, MD, PhD

Kliničtí recenzenti

prof. Andrew M. Demchuk, MD
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
† prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
† doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.
MUDr. Marcela Čechová
MUDr. Andrej Černý
MUDr. Martina Džambová
MUDr. Aravind Ganesh
MUDr. Jara Hornová, CSc.
MUDr. Anna Chaloupka
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
MUDr. Markéta Ječmenová
MUDr. Štepán Jelínek
MUDr. Dale Kalina
MUDr. Jakub Kníže
MUDr. Michal Konrád
MUDr. David Marx, Ph.D.
MUDr. Helena Menšíková
MUDr. Ivo Minárik
MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.
MUDr. Jan Novák
MUDr. Aneta Pechová
MUDr. Eva Plaňanská
MUDr. Ondřej Strýček
MUDr. Ondřej Suchánek
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, Ph.D.
MUDr. Eva Šírková
MUDr. Martin Štork
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
MUDr. Tomáš Tvaroh
MUDr. Emil Tvrdík, Ph.D.
MUDr. Lenka Zábojníková
MDDr. Barbora Pourová
Mgr. Zdeněk Čech
Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář
Mgr. Peter Hafič
Mgr. Radim Michalec
Mgr. Lenka Molčányjová
Mgr. Shannon Motsuka
Mgr. Michaela Pospěchová
Bc. Miroslav Beránek
Christopher d’Esterre, PhD

Studentští recenzenti

Jan Brtek
Max Cameron
Radka Cihlářová
Tereza Cihlářová
Lenka Dostálová
Nikola Dzurčaninová
Antonio Franca
Eva Fürstová
Adriana Gáborová
Therese George
Daniel Glanc
Monika Hejduková
Lucie Holubičková
Gabriela Holubová
Zuzana Hribíková
Petr Kala
Linda Kašičková
Michal Klíma
Kateřina Kosová
Matěj Krchov
Daanish Khorasani
Adam Kubica
Adéla Kuklová
Vojtěch Kunc
Miroslav Kyselica
Verena Leppmeier
Lukáš Mach
Klára Macháčková
Tereza Mallátová
Zuzana Marvanová
Lucia Masárová
Domenico Messina
Lucie Mládenková
Ramkumar Nagarajan
Jakub Ivan Němec
René Novysedlák
Lucie Olivová
Stanislava Onofrejova
Dominik Paugsch
Matěj Patzelt
Emilía Petríková
Eva Plaňanská
Jaromír Příhoda
Eva Radimáková
Matúš Raškovský
Barbora Reitmeierová
Anne Le Roy
Jamie Sherrington
Sebastian Schmitz
Jiří Simon
Simona Simonidesová
Matúš Sisák
Matej Ševčík
Josef Šírek
Zdislava Šrůtková
Marek Štěpán
Roman Štícha
Kateřina Tomanová
Petr Urban
Prokop Vodička
Kristýna Vymětalová
Christoph Wawoczny
Rachel White
Danil Yershov
Barbora Žemličková

Členové Memorix týmu a ostatní

prof. MUDr. Martin Bareš, MD, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hampl, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
MUDr. Dominik Blažek
MUDr. Marek Čierny
MUDr. Danka Humlová
MUDr. Adam Jaroš
MUDr. Štepán Jelínek
MUDr. Stanislav Juhaňák
MUDr. Václav Koucký
MUDr. Helena Menšíková
MUDr. Karel Novotný
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Dobiášová
Mgr. Igor Lakatoš
Mgr. Michaela Pospěchová
Mgr. Lenka Švábová
MUDr. Jurij Talanov
Jakub Adamík
Renata Brtnická
Tereza Cihlářová
Liza Denysyuk
Eva Fürstová
Gabriela Holubová
Jaroslav Horáček
Julie Hubeňáková
Peter Magic
Tomáš Marek
René Novysedlák
Jirka Pyšek
Daniel Slovák
Michael Svatoň
Libor Svoboda
Honza Tolar
Nikola Tomagová
Prokop Vodička