Jak to funguje?

1. Vybereš si orgánový systém nebo část těla

Můžeš si vybrat, co chceš procvičovat. Obrázky jsou utříděny podle orgánového systému a základního umístění na těle.

2. Poznáváš anatomické struktury a názvy

Umíš pojmenovat zvýrazněný sval? Umíš na obrázku najít zadanou strukturu? Po odpovědi se okamžitě dozvíš správnou odpověď.

3. Sleduješ, jak Ti rostou znalosti

Cvičením a opakováním rostou Tvoje znalosti anatomie. V přehledu znalostí vidíš, co Ti jde dobře a co je potřeba ještě procvičovat.