O slovníku

První, jediný a vždy aktuální online anatomický slovník na světě s ucelenou multijazyčnou terminologií dle nejnovější Terminologia Anatomica. Během následujících let bude doplněn o termíny v dalších jazycích, ale hlavně o popisky a obrázky anatomických struktur, které budou u některých termínů obsahovat i reálné obrázky a snímky ze zobrazovacích metod. Všechny popisky jsou zkontrolované anatomy. Termíny ve slovníku jsou smysluplně rozděleny do systémů, což umožňuje jednoduché vyhledávání, včetně možnosti porovnání dvou termínů na jedné obrazovce. Vybrané termíny jsou rozsahem informací na úrovni postgraduálního studia.

Současná verze slovníku obsahuje všechny anatomické termíny seřazené abecedně a podle kapitol v latinském, anglickém, českém a slovenském jazyce.