2008

Příběh Memorixu začal v květnu 2008, když byl Radovan Hudák v prvním ročníku medicíny. Během příprav na zkoušku z anatomie si uvědomil, že existuje velké množství obsáhlých učebnic s téměř nekonečným obsahem, ale že neexistuje prakticky žádná, která by byla přehledná, systematická a stručná.

2008

Radovan oslovil asistenta MUDr. Davida Kachlíka, který v té době tvořil mnoho schématických materiálů pro studenty, a domluvili se, že se pokusí takovou učebnici vytvořit.

Ukázka jednoho ze schémat Dr. Kachlíka:
větve a. subclavia et a. axillaris

2008

Koncem léta 2008 začala tvorba Memorixu anatomie. Radovan byl čerstvým druhákem bez jakýchkoliv zkušeností s výukou anatomie, managementem nebo marketingem. Příprava Memorixu je proto držela pouhé tři měsíce, protože velmi brzy zjistili, že tvorba kvalitní knihy je velmi náročná a že to sami nezvládnou. Tím se v prosinci 2008 uložil projekt Memorix anatomie k zimnímu spánku.

Ukázka "historického" Memorixu

2011

Změna přišla až v září roku 2011, kdy společnost iDNES.cz vyhlásila soutěž Tvůj příběh pro mladé lidi. Soutěž měla pomoci 50 finalistům splnit si svůj sen a začít tím jejich životní příběh. S cílem vytvořit „nesmrtelnou učebnici anatomie pro smrtelné“ postoupil Radovan do finále. Tak začal příběh jeho i Memorixu anatomie.

2011

Radovan měl za sebou v té době již několik let zkušeností ze studentských spolků a výuky anatomie mladších studentů medicíny v pozici studentského lektora. David Kachlík se v mezičase stal docentem anatomie. Dali dohromady tým autorů, grafiků, sazečů a dalších schopných lidí a pustili se do práce. Za pár měsíců se jim podařilo najít nakladatelství Triton, které se rozhodlo podstoupit riziko a knihu neznámých autorů vydat.

2012

První využití pracovních materiálů Memorixu anatomie proběhlo na letní pitevně studentů 1. ročníku 2. LF v roce 2012. Některé dvojstránky z kapitoly topografie dostalo 71 studentů a ti vyplňovali formulář, jehož výsledky ovlivnily další tvorbu knihy.

2013

První vydání Memorixu anatomie bylo slavnostně pokřtěno (vypitváno) 28. 4. 2013 v Divadle ABC v Praze profesorem Václavem Hamplem, tč. rektorem Univerzity Karlovy a docentem Ondřejem Hrušákem, tč. děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

kmotři Memorixu anatomie:
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (vpravo)
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (vlevo)

duben
2013

Memorix anatomie, 1. vydání

Celkem bylo vytvořeno přes 70 návrhů obalu Memorixu anatomie, než se vybral ten pravý. Dokonce proběhlo hlasování na Facebooku, ve kterém se vybíralo z nejlepších návrhů. Autory finálního návrhu obalu prvního vydání byli Radovan Hudák, Jan Balko, Karel Novotný a Renáta Brtnická (z nakladatelství Triton).

září
2013

Po vydání prvního vydání se Memorix tým vrhl do přípravy dalších knih. V září 2013 se rozběhla tvorba anglické verze Memorix Anatomy a zároveň začala vznikat kniha v příbuzném oboru Memorix histologie.

prosinec
2013

Memorix anatomie, 2. vydání

Za půl roku od slavnostního křtu (pitvy) se náklad prvního vydání Memorixu anatomie, který činil 2000 kusů, rozprodal. Bylo tedy nutné vytvořit 2. vydání, které spatřilo světlo světa již na konci roku 2013 v nákladu 3000 kusů. Při korekcích došlo k opravě cca 350 chyb, byly doplněny nové odstavce a upraveny některá schémata.

únor
2015

Na začátku roku 2015 jsme pro všechny příznivce anatomie přinesli nový projekt z dílny Memorix týmu. První úplný online anatomický slovník na světě! V něm lze porovnávat anglické, latinské, české a slovenské termíny mezi sebou, procházet abecední seznam, vybírat kapitolu nebo zadávat slovíčka do vyhledávání.

Celou databází zkompletoval prof. David Kachlík (tč. docent), který patří u nás i ve světě mezi největší odborníky na anatomickou terminologii. Programování celého anatomického slovníku se ujal student 2. LF UK Peter Magic.

září
2015

Memorix Anatomy, 1st edition

Memorix tým dva roky tvrdě pracoval na tvorbě anglicky psané knihy Memorix Anatomy. Dne 15. 9. 2015 se mladší brácha Memorixu anatomie narodil. Výška 240 mm, šířka 180 mm, váha 1420 gramů. Apgar skóre 10-10-10.

září
2015

Od 17. do 20. září 2015 proběhla v Bratislavě prezentace anglické knihy Memorix Anatomy na 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA, Mezinárodní sympózium klinické a aplikované anatomie). Z Memorix týmu se konference zúčastnil Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný, Matej Halaj a Peter Magic a sešlo se zde celkem 140 anatomů ze 32 krajin světa!

září
2015

Konference ISCAA 2015 dopadla nad naše očekávání. 40 anatomů ze všech koutů světa odešlo domů s výtiskem Memorix Anatomy a jejich reakce byly víc než pozitivní. Ještě překvapivější byl zájem o překlad knihy z těchto zemí:

Argentina, Egypt, Chorvatsko, Jižní Korea, Maďarsko, Německo, Rusko, Řecko, Srbsko a Turecko.

S Polskem, které již bylo předjednáno před konáním ISCAA 2015, to bylo celkem 11 zemí, které projevily zájem o překlad knihy, která vyšla z tiskárny týden před konferencí.

říjen
2015

Memorix Anatomy byl vytištěn 15. září, ale až 9. 10. 2015 se dočkal svého křtu. Jeho kmotry se stali profesor Martin Bareš, prorektor Masarykovy univerzity, a profesor Vladimír Komárek, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vzhledem k tomu, že jsou oba profesoři neurologové, bylo jejich úkolem vypreparovat Memorix z hlavy připraveného "kadavera".

kmotři Memorix Anatomy:
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (vlevo)
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (vpravo)

prosinec
2015

Dne 1. 12. 2015 převzal člen Memorix týmu MUDr. Ondřej Volný Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cena byla ministryní Kateřinou Valachovou udělena za vynikající studijní a vědecké výsledky, aktivní účast na mezinárodních konferencích a především za spoluautorství Memorix Anatomy.

prosinec
2015

Memorix anatomie, 3. vydání

Měsíc po vydání anglického Memorix Anatomy nás kontaktovalo nakladatelství Triton ohledně docházejícího nákladu 2. vydání Memorixu anatomie (3000 ks) a potřeby dotisku. My jsme však zvolili jinou variantu, jelikož během tvorby anglické verze knihy byly upraveny i texty v českých kapitolách a vylepšeno více jak 150 obrázků. Tímto mohlo vzniknout upravené, doplněné a jinak vytuněné 3. vydání Memorixu anatomie i se svým novým kabátem.

prosinec
2015

Ke konci roku 2015 přišla na svět nová inteligentní webová aplikace Anatom.cz, díky které je učení a opakování anatomie zábavou. Aplikace zaznamenává odpovědi všech uživatelů a na základě těchto dat se snaží vybrat následující otázku dle úrovně daného uživatele. Čím lépe bude anatomii znát, tím těžší otázky bude aplikace pokládat, aby se měl stále v čem zlepšovat.

Projekt vznikl ve spolupráci Memorix týmu a skupiny Adaptive Learning. Memorix tým vede Marek Čierny spolu s Lindou Kašičkovou z Lékařské fakulty MU v Brně s podporou Ondřeje Volného a Radovana Hudáka. Tým Adaptive learning tvoří Ph.D. studenti z Fakulty informatiky MU Vít Stanislav, Honza Papoušek a Jiří Řihák.

duben
2016

Memorix histologie, 1. vydání

Po dlouhých 2,5 letech tvorby textů, kreslení obrázků, nekonečných diskuzích, recenzích a úpravách byl Memorix histologie vytištěn, svázán a zabalen, aby mohl pomáhat při studiu mnohým medikům, lékařům, ale i laborantům. Na 530 stranách popisuje cytologii, obecnou a speciální histologii, ale i mikroskopické techniky v nejvyšší možné kvalitě. Tisíce obrázků, stovky mikrofotografií, desítky schémat a rozhodovacích algoritmů zpříjemní učení histologie.

květen
2016

Křest Memorixu histologie proběhl v sobotu 14. 5. 2016 v centru hlavního města Praha. Kmotrem knihy se stal profesor Roman Kodet, proděkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.

"Být kmotrem tak pěkné učebnice je úžasný zážitek, zejména když je scénář křtu knihy dokonale připraven a má smysl pro humor a nadsázku," řekl profesor Roman Kodet na křtu knihy.

kmotr Memorixu histologie:
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. (uprostřed)

květen
2016

Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima se zhostil role kmotra Memorixu histologie, ale bohužel se kvůli oslavám 700. výročí narození Karla IV. nemohl křtu knihy zúčastnit. O výtisk s věnováním však projevil zájem a přijal ho na rektorátu Univerzity Karlovy z rukou zástupců Memorix týmu, Radovana Hudáka a Davida Kachlíka.

červen
2016

David Kachlík, hlavní autor Memorixu anatomie a vedoucí Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl dne 21. 6. 2016 jmenován ve věku 41 let nejmladším profesorem anatomie, histologie a embryologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy. Slavnostní jmenování proběhlo ve velké aule Karolina. Dekrety podepsal prezident republiky a předány byly z rukou ministryně školství.

 

říjen
2016

Rok po překladu do angličtiny se Memorix anatomie dočkal svého dalšího překladu – tentokrát do italštiny s názvem Memo di anatomia. Vydán byl 24. října 2016 v nakladatelství Edra.

leden
2017

S novým rokem přišel i nový překlad! Nakladatelství Edra Urban & Partners vydalo začátkem ledna polský překlad Memorix Anatomia.

leden
2017

Memorix histologie, 2. vydání

První vydání se u studentů dočkalo příznivého přijetí a přišla s ním řada podnětů k dalšímu vylepšení, které jsme s radostí zapracovali do druhého vydání Memorixu histologie. Na základě zkušeností studentů i vyučujících jsme provedli několik set drobných i rozsáhlejších úprav a zpřesnění textu. Doplnili jsme zkratky, eponyma a některá schémata a zohlednili jsme připomínky hlavního klinického recenzenta v oblastech, které napomáhají využití informací z histologie v klinických oborech. Druhé vydání je ukončeno poutavě napsanou kapitolou o mikroskopovacích technikách. Bylo přidáno 56 nových mikrofotografií. Celkově tak obsahuje více než 300 velkých a detailně popsaných mikrofotografií a můžeme ho právem považovat za komplexní učebnici i kvalitní histologický atlas v jednom.

březen
2017

Radovan Hudák byl zařazen renomovaným magazínem Forbes SK mezi největších 30 slovenských talentů do 30 let, kterým bylo věnováno březnové číslo.

www.forbes.sk/30pod30-marec-plny-mladych-slovenskych-talentov/

květen
2017

Mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ pro Android

Memorix Anatomy QUIZ je mobilní aplikace určená pro opakování anatomie kdekoliv a kdykoliv. Iniciátorkou a hlavní organizátorkou aplikace je Ester Bartl, studentka 2. lékařské fakulty UK. Aplikace nabízí více než 15 000 kartiček, multiple-choice otázek a obrázků k procvičování základních, detailních a klinických anatomických znalostí. Naprostá většina otázek je zaměřená na základní anatomické znalosti, které by měl student umět, aby úspěšně zvládl zkoušku z anatomie.

"Už na gymnáziu jsem se zajímala o mobilní výukové aplikace. Líbí se mi, že díky nim člověk může efektivně využít čas při cestě autobusem, čekání na výtah nebo kdykoliv, kdy není co dělat," říká Ester Bartl.

říjen
2017

Memorix anatomie, 4. vydání

Nejnovější vydání moderní zelené učebnice Memorix anatomie, která si za 4,5 roku našla více než 10.000 hrdých majitelů, zejména z řad mediků a lékařů. Při přípravě každé aktualizace důkladně učebnici procházíme, upravujeme texty a vylepšujeme obrázky tak, aby vždy vzniklo ještě lepší a aktuálnější vydání.

říjen
2017

Memorix Anatomy, 2nd edition

V říjnu se dočkal své aktualizace i anglický překlad revoluční učebnice anatomie - Memorix Anatomy, obsahující kompletní anglickou i latinskou terminologii. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, které jsou doplněny velkým množstvím (1500) ilustrací.

listopad
2017

Rektor UK prof. Tomáš Zima udělil 30. 11. 2017 Memorixu histologie Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016. Cena, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního Nakladatelství Karolinum, je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Cenu převzali dva hlavní autoři Dr. Jan Balko a doc. Zbyněk Tonar. Ocenění patří všem autorům, grafikům, sazečům, recenzentům a dalším lidem, kteří se na tvorbě této učebnice podíleli.

prosinec
2017

V neděli 17. 12. 2017 proběhl v centru Prahy křest mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ, na kterém se sešli zástupci Memorix týmu a představili zde nejen mobilní aplikaci. A jak už je naším zvykem, i tentokrát byl mobilní telefon slavnostně vypitván.

únor
2018

Mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ pro iOS

Všichni milovníci mobilních zařízení Apple se začátkem roku 2018 dočkali mobilní aplikace Memorix Anatomy QUIZ pro iOS. Mohou tak procvičovat základní, detailní a klinické anatomické znalosti na více než 15 000 kartičkách, multiple-choice otázkách a obrázcích

červen
2018

Memorix Histology, 1st edition

S potěšením oznamujeme, že poslední učebnice řady Memorix - Memorix Histology - spatřila ke konci června světlo světa! Tato průkopnická učebnice byla vytvořena tvrdou prací a spoluprací histologů, anatomů, patologů, studentů a klinických lékařů a prezentuje histologické znalosti srozumitelným a uživatelsky vstřícným způsobem.