O knize

Chcete vědět o svém těle více, než lze spatřit pouhým okem? Pokud ano, čtěte dále. Kniha Memorix histologie je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů a klinických lékařů a představuje souhrnný a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Studenti i učitelé ocení schémata a rozhodovací algoritmy, jež jim pomohou při určování preparátů, ale také stovky klinických poznámek, které zdůrazní význam histologie. Memorix je ukončen poutavě napsanou kapitolou o mikroskopovacích technikách, a jelikož celkově obsahuje více než 300 velkých a detailně popsaných mikrofotografií, můžeme ho považovat za komplexní učebnici i kvalitní histologický atlas v jednom.

584 stran, formát 163 × 230 mm

Velikost ukázky (PDF): 185 MB

Ukázky z knihy

Barevný design, formát stran a velké množství jasných ilustrací zjednoduší orientaci v knize. Pořadí kapitol, systém odrážek a rozložení textu činí z Memorixu přehlednou, systematickou a stručnou učebnici histologie.

Podstata Memorix vzdělávacího systému

Vzhledem k obsahové a terminologické náročnosti histologie je potřeba se ji učit velmi efektivně. Je proto užitečné vytvořit si systém, který učení a opakování zrychlí a zjednoduší. Ačkoliv každý student má svůj vlastní systém učení, vytvořili jsme tzv. Memorix vzdělávací systém, který může posloužit jako dobrá inspirace. Ale jelikož studujete medicínu (nebo příbuzný obor), jistě víte, že ani sebelepší systém nenahradí stovky hodin, které musíte učení věnovat. Ke studiu totiž kromě Memorixu potřebuje i “leb ocelovou a zadek olověný”.

„Vše by mělo být vymyšleno tak jednoduše, jak je to jen možné – ale ne jednodušeji.“   Albert Einstein

Recenze

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., proděkan 2. LF UK, kmotr Memorixu histologie
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., proděkan 2. LF UK, kmotr Memorixu histologie
2.6. 2016

Memorix histologie je mimořádně zdařilá kniha. Textová a obrazová dokumentace mají na rozdíl od mnoha jiných učebnic stejnou váhu a prostor pro obrázky je nevšedně rozsáhlý. To je velká přednost díla. Dr. Balko je výtvarně velice nadaný a všichni uživatelé učebnice to ocení, až si při podrobném studiu obrazovou dokumentaci vštípí do paměti.

Tereza Kateřina Třeštíková
Tereza Kateřina Třeštíková
24.6. 2016

Kniha je naprosto skvělá. Já jsem zkoušku z histologie v zimě nezvládla, ale mezitím vyšel Memorix, díky kterému jsem pochopila spoustu věcí. Přestože jsem si vytáhla otázky, které jsem opravdu nechtěla, zvládla jsem to s přehledem. U retiny jsem si představila obrázek v Memorixu a šlo to. Histologie mě začala i více bavit. Neříkám, že je to jen díky vám, sama jsem se již lépe připravila, ale určitě máte na mé známce nemalý podíl. Děkuju!

Časté otázky

V současnosti je aktuální 2. vydání knihy Memorix histologie. Zakoupit jej můžete například zde.

Zásadní rozdíl mezi vydáními není. V každém vydání se vyskytne určité množství chyb, které se snažíme opravit, aby byly v následujícím vydání správně. V naprosté většině se jedná o chyby sazečské (chybějící čárka, tečka apod.), dále chyby gramatické a v poslední řadě o chyby obsahové. To vše však neznamená, že by bylo předešlé vydání nekvalitní, pouze se snažíme Memorix neustále zdokonalovat ku prospěchu a spokojenosti studentů, proto s novým vydáním vždy upravíme několik obrázků a textů, aby byl Memorix zase o něco lepší.

Omlouváme se, ale v současné době neposkytujeme elektronickou verzi českých titulů Memorix histologie a Memorix anatomie.