Memorix vzdělávací systém

Kroky Memorix vzdělávacího systému

Osnova a úvodní texty
 • na začátku učení se kapitoly nebo celku si udělejte jednoduchý přehled o jejím obsahu
 • přečtěte si úvodní dvojstránky souvislého textu, které Vás uvedou do děje dané kapitoly a seznámí vás s hlavními termíny
 • projděte si názvy podkapitol, přečtěte si věty v úvodních oknách podkapitol a zběžně se podívejte na hlavní texty a obrázky
 • sepište si několik otázek, které by vám měl text zodpovědět (inspirovat se můžete otázkami na konci kapitoly)
 • podle rozsahu kapitoly si vytvořte plán učení (kolik hodin věnujete jedné stránce, kolik dní se budete učit atd.)
 • postupně procházejte hlavní obsah všech podkapitol do nejmenších detailů
 • opět si přečtěte úvodní věty a podrobně procházejte hlavní texty s obrázky, ve kterých můžete najít odpovědi na své otázky
 • podtrhávejte, co vám připadá důležité, dělejte si výpisky, překreslujte obrázky, vytvářejte myšlenkové mapy
 • po projití hlavního obsahu se podívejte na informace ve středním sloupci
 • méně důležité informace, příklady a zastaralé termíny vám mohou ulehčit zapamatování učiva
 • přečtěte si klinické korelace, ať víte, které znalosti budete jako lékař nejvíc potřebovat
 • koukněte se na přehledně uspořádané informace za hlavním textem
 • rozhodovací algoritmy vám pomůžou najít správný postup při hledání buněk či tkání ve světelném mikroskopu
 • elektronogramy v závěru kapitoly Cytologie, mikrofotografie u všech ostatních kapitol
 • velké popsané snímky vám ukážou reálný obraz histologických struktur, patrných v elektronovém a světelném mikroskopu
 • projděte si otázky a obrázky k opakování a ujistěte se, že danému tématu dobře rozumíte
 • nahlas a systematicky říkejte sobě nebo spolužákům látku, kterou jste se naučili