Memorix vzdělávací systém

Kroky Memorix vzdělávacího systému

Učení anatomie:

Osnova
 • na začátku učení kapitoly nebo celku si udělej jednoduchý přehled o jejím obsahu
 • projdi si názvy podkapitol a jejich hlavních částí v barevných rámečcích
 • přečti si věty v úvodním okně a orientačně se podívej na obrázky
 • sepiš si několik otázek, které by ti měl text zodpovědět (inspirovat se můžeš otázkami na konci kapitoly
 • podle rozsahu kapitoly si vytvoř plán učení (kolik hodin věnuješ jedné stránce, kolik dní se budeš učit atd.)
 • postupně procházej všechny podkapitoly
 • znovu si přečti úvodní věty, projdi si hlavní texty a detailně studuj obrázky
 • hledej odpovědi na otázky, které sis v úvodu položil
 • podtrhávej, co ti připadá důležité, dělej si výpisky, překresluj obrázky, vytvářej myšlenkové mapy
 • po projití hlavního obsahu se podívej na informace ve středním sloupci
 • méně důležité informace, příklady a mnemotechnické pomůcky ti mohou ulehčit zapamatování učiva
 • přečti si klinické korelace, ať víš, které znalosti budeš jako lékař nejvíc potřebovat
 • na konci kapitol si projdi tabulky nebo schémata a představuj si jejich obsah v lidském těle
 • zodpověz si ještě jednou otázky, které sis stanovil při vytváření osnovy
 • projdi otázky a popiš obrázky k opakování na konci kapitol
 • nahlas a systematicky říkej sobě nebo spolužákům látku, kterou ses naučil

Opakování anatomie:

 • začni otázkami a obrázky k opakování
 • pokud odpovědi na otázky nevíš, podívej se do tabulek nebo schémat
 • pokud ti tabulky danou věc dostatečně neobjasní, projdi si hlavní obsah podkapitol