Richard Adamčík
Richard Adamčík
autor
student LF UK v Hradci Králové lektor na Ústavu histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové

Svůj první mikroskop jsem dostal v deseti letech a tento moment pravděpodobně předurčil veškeré moje další směřování. Celé mé mládí provázel zápal pro všechny přírodní vědy a sen stát se vědcem. Srdce mě však z nějakého důvodu táhlo na medicínu, která mi hned na počátku znovuotevřela pohled do onoho magického mikroskopického světa. Od druhého ročníku působím jako lektor na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Hradci Králové a právě touha předávat vědomosti mě přivedla i k spoluautorství této revoluční učebnice.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)