René Novysedlák
René Novysedlák
spoluorganizátor projektu
student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, lektor anatomie na Ústavu anatomie 2. LF UK

Již v prvním ročníku mě kromě krásy anatomie oslovilo přátelské prostředí Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty. To nepochybně hrálo roli v tom, že jsem se na anatomák následující rok vrátil jako demonstrátor na zimních pitvách. Během této pitevny mě anatomie nadchla natolik, že jsem bez váhání přijal nabídku stát se lektorem a každý týden tak pomáhat skupince studentů prodrat se těmi nejobtížnějšími částmi jednotlivých systémů lidského těla. Během studia a následně výuky jsem pochopil, že otázky nejsou lehké a těžké. Jsou jen takové, na které odpovědět umíme a takové, na které bychom měli být připraveni lépe. Doufám, že tisíce otázek v naší mobilní aplikaci pomohou prvákům tu druhou skupinu výrazně zredukovat.