prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
autor
vedoucí Ústavu anatomie 2. LF UK

Anatomie je moje láska. Během studia jsem však zjistil, že bez histologie a embryologie se nedá dobře pochopit, a rozhodl jsem se, že jako učitel budu předávat znalosti o stavbě lidského těla formou funkční a klinické morfologie, která zdůrazňuje souvislosti a význam jednotlivých částí lidského těla. V ní hraje histologie nezastupitelnou složku, stejně jako je nezbytná při vědeckém bádání, které naplňuje druhou polovinu mého povolání. Buňka vládne světu, ať chceme nebo ne, a proto si ji podrobme, aby nám dobře sloužila.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)