prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
organizátor a odborný garant projektu
vedoucí Ústavu anatomie 2. LF UK

Kdysi na vysoké škole, když jsem začal objevovat kouzlo medicíny, přišla rozhodující křižovatka mého života – pitevna. Ta určila moje budoucí anatomické směřování. Fascinace skrytými zákoutími lidského těla mě přivedla k dráze pedagogické a posléze vědecké, přičemž hnací silou mi byla především snaha zprostředkovat studentům poznatky ve formě pokud možno přístupné a poutavé. Kdykoliv jsem u svých studentů viděl úspěch svého snažení – radost z poznání, zájem či nadšení – získal jsem pocit, že moje práce má smysl a že stojí za to v ní pokračovat. Výsledkem je tato kniha. Třebaže mne odváděla od mých rodičovských povinností, do určité míry se sama stala mým dítětem. Věřím, že Memorix bude čten se stejným zájmem, s jakým byl psán.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)