MUDr. Šárka Zavázalová
MUDr. Šárka Zavázalová
grafička
lékařka na ORL klinice 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Přiznávám, že mě v prvním ročníku medicíny histologie bavila jen díky malování histologických preparátů do sešitů během výuky. Mělo to sloužit k tomu, abychom si lépe zapamatovali pozorované struktury. Ačkoli vše by jistě bylo mnohem snazší, kdyby schematické obrázky byly někde již zhotovené. Během tvorby Memorixu jsem se v téhle oblasti snažila pomoci. A přestože jsem myslela, že mě mikroskopy v lékařské praxi již nepotkají, tak mám i druhé přiznání – pořád je používám, když se denně coby ORL specialista dívám lidem do uší.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)