MUDr. Radovan Hudák
MUDr. Radovan Hudák
organizátor a odborný garant projektu
lékař na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol asistent na Ústavu anatomie 2. LF UK

Své dětství jsem zasvětil basketbalu, který jsem hrával na profesionální úrovni. Úraz kolena změnil můj životní kurz směrem k medicíně. Láska ke sportu mi zůstala a pozornost se přesunula na obory spojené se stavbou lidského těla a pohybem, jako je anatomie, kineziologie a ortopedie. Příležitosti učit anatomii jsem se chopil s maximální vášní a svým studentům se snažím předávat znalosti hravou a srozumitelnou formou. Během studia se zapojuji do činnosti studentských organizací a akademického senátu. Ve volném čase se věnuji tvůrčím projektům a osobnímu rozvoji. Jsem přesvědčen, že právě osobním rozvojem, tvrdou prací a tvořivým myšlením se dá dosáhnout spokojenosti v životě. Uznávám, jsem trochu workoholik, ale baví mě to.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)