MUDr. Ladislav Douda
MUDr. Ladislav Douda
spoluautor
lékař na II. interní gastroenterologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové

Na gymnáziu jsem o svých dalších plánech dlouho tvrdil „cokoliv kromě medicíny“. Před první hodinou anatomie pak „udělat zkoušku a anatomii nikdy více“. Postupně se (naštěstí) můj názor změnil v „co jiného než medicínu“ a „anatomii s radostí“. Záliba ve vztahu morfologie a funkce je důvodem, proč se i nadále věnuji výuce a studentům se snažím anatomii nabídnout ve stravitelné formě a příslušných souvislostech. V tomto smyslu bude Memorix anatomie výjimečnou učebnicí, která si zaslouží výjimečnou pozornost, ale i výjimečnou pokoru autorů před tím, co dělají.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)