MUDr. Jan Balko
MUDr. Jan Balko
hlavní grafik
patolog a asistent na Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Nadšení pro mikroskopy používané v patologii vyřešilo mé dilema volby mezi medicínou a uměleckou školou. Ačkoli anatomické detaily jsou pro patology okrajovější, snažil jsem se vybičovat veškeré své pedagogické zkušenosti z lektorování histologie a výtvarné dovednosti k vytvoření jednoduchých a snadno obkreslitelných ilustrací s pestrobarevným rozlišením celých struktur. Věnoval jsem ilustrování Memorixu spoustu volných hodin a řadu probdělých nocí během závěrečných ročníků studia. Množstvím překonaly jakoukoli jinou grafickou zakázku, kterou jsem kdy začal, a to včetně náročné tvorby stovek animací. Věřím, že se našemu týmu grafiků úkol povedl, a pro vás, milé čtenáře, nebude anatomie stejná záhada jako pro mě pravidla tenisu.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)