MUDr. Jan Balko
MUDr. Jan Balko
hlavní autor a hlavní grafik
patolog a asistent na Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol vedoucí teoretické výuky histologie na vyšší odborné škole MILLS

Říká se, že existují dva druhy učebnic. “Americký model” představuje knížky, které se samy sebe snaží čtenáři prodat a poutají ho čtivým textem s četnými obrázky a schématy, aby mu učení šlo plynule. Druhý model je takzvaně “ruský” - učebnice, které zkrátka vyloží látku a “kdo ji nepochopil, ten tady nemá co dělat”. Pevně věřím, že se nám podařilo vytvořit první model. Nechci zdlouhavě popisovat neskutečné množství práce, které nás to stálo. Radši si v tichosti ustelu kdesi v koutě a budu věřit, že vám veškeré texty a obrázky, jež jsme pro vás se spoluautory připravili, usnadní učení krásně a přitom nedoceněné vědy, jakou histologie je. Jakožto patolog také vím, že histologie není zbytečným oborem, ale naopak představuje základní stavební kámen k pochopení patologie - navazující vědy, s níž přijde do styku každý lékař. A nemyslím tím nic cynického.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)