MUDr. Jakub Miletín
MUDr. Jakub Miletín
spoluautor
lékař na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha asistent Ústavu anatomie 3. LF UK

Zájem o chirurgii a anatomii jsem v sobě objevil už v prvních ročnících medicíny a od té doby nebylo co řešit. Díky přátelskému a podporujícímu přístupu Ústavu anatomie 3. LF UK byly mé možnosti studia anatomie prakticky neomezené. Vše, co jsem se naučil, se vždy snažím předat svým studentům co nejnázorněji a nejsrozumitelněji. Memorix anatomie byl výzvou, jestli dokážu vyložit topografickou problematiku tak, aby byla jednoduchá na pochopení, ale zároveň obsahovala všechny důležité informace a spojitosti. Jestli se to povedlo, posoudí čtenář sám.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)