MUDr. Barbora Beňová
MUDr. Barbora Beňová
spoluautorka
doktorandka na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Jsem knihomol. Od gymnaziálních až po univerzitní dny můj batoh zaručeně neměl (a nemá) konkurenci co do váhy a velikosti. Studium medicíny tuto závislost vystupňovalo do takové míry, že po nabídce na spoluautorství revoluční učebnice anatomie jsem skočila jako po nové edici Nelson Textbook of Pediatrics. Ze stáže na King’s College Hospital v Londýně jsem si kromě zásob na dlouhé zimní večery odnesla přesvědčení, že pro záchranu lidského života (a dávku správného lékařského adrenalinu) se vyplatí obětovat pohled na zapadající slunce. A věřím, že pro dobrou učebnici také.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)