doc. RNDr. Ivan Varga, Ph.D., Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Varga, Ph.D., Ph.D.
hlavní autor
zástupce přednosty Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Uplynuly již téměř čtyři roky od doby, kdy jsem dostal k posouzení první kapitoly Memorixu anatomie. Kolektiv autorů sestával převážně z mediků, což bylo revoluční! Pomyslel jsem na to, jak úžasné by bylo napsat v podobném duchu i histologii. Podařilo se nám inspirovat Rada Hudáka, aby zorganizoval autorských kolektiv z více lékařských fakult České a Slovenské republiky. Byl to nelehký úkol a kromě samotné tvorby kapitol jsme týdny strávili diskusí nad správností různých názorů, grafici na naše přání opakovaně upravovali obrázky… Dnes to však vypadá, že se mé přání po letech splnilo. Neurohistolog Ramon Y Cajal roku 1937 přirovnal rozmanité buňky nervové tkáně ke “křehkým a elegantním motýlům duše”. Věřím, že podobné nádherné buňky uvidíte ve svých mikroskopech i Vy a zkoumání stavby lidského těla Vám přinese více radosti než starostí.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)