doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
hlavní autor
docent Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

K histologii mě přivedla embryologie. Při diplomové práci na závěr studia učitelství biologie jsem se potřeboval naučit krájet, barvit, mikroskopovat a fotografovat histologické řezy a zárodky různých savců. Učitelé a výzkumníci plzeňské lékařské fakulty mi dokázali poradit a pomoci a nadchli mě pro tento obor natolik, že jsem fakultu vystudoval. Jako medik jsem se na Ústavu histologie a embryologie zapojil do výzkumné práce i do výuky a činím tak dodnes. Práce s mikroskopem mě nepřestává bavit a histologie mi s jeho pomocí přináší vhled do mnoha lékařských oborů a možnost hledat odpovědi na dosud nezodpovězené otázky. Věnuji se kvantitativní histologii krevních cév člověka a mikroskopickému hodnocení experimentů u zvířat, kde chceme pochopit podstatu některých onemocnění a vyzkoušet, zda je možné léčebné postupy ovlivnit. Mám rád hudbu, knížky a sport.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)