prof. MUDr. David Kachlík Ph.D.
prof. MUDr. David Kachlík Ph.D.
hlavní autor
vedoucí Ústavu anatomie 2. LF UK

Kdysi na vysoké škole, když jsem začal objevovat kouzlo medicíny, přišla rozhodující křižovatka mého života – pitevna. Ta určila moje budoucí anatomické směřování. Fascinace skrytými zákoutími lidského těla mě přivedla k dráze pedagogické a posléze vědecké, přičemž hnací silou mi byla především snaha zprostředkovat studentům poznatky ve formě pokud možno přístupné a poutavé. Kdykoliv jsem u svých studentů viděl úspěch svého snažení – radost z poznání, zájem či nadšení – získal jsem pocit, že moje práce má smysl a že stojí za to v ní pokračovat. Výsledkem je tato kniha. Třebaže mne odváděla od mých rodičovských povinností, do určité míry se sama stala mým dítětem. Věřím, že Memorix bude čten se stejným zájmem, s jakým byl psán.

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)