as. MUDr. Martin Čepelík
as. MUDr. Martin Čepelík
spoluautor
lékař a asistent na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze

Již od dětství vedly mé kroky směrem k medicíně. Zároveň jsem vždy cítil touhu učit a anatomie mi umožnila tyto dvě cesty spojit do jedné. A dodnes mi pomáhá při mé práci na Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici. Mám to štěstí, že mohu říci, že má práce je zároveň mým koníčkem. Ale ne jediným. Proti stereotypu, který nutně přináší i tak pestrá práce, jako je chirurgie, bojuji písničkařením, deskovými hrami, paraglidingem a také hraním divadla. A učení je přece také takové malé divadelní představení...

(medailonek z úvodu 4. vydání Memorixu anatomie)