MUDr. Alžběta Blanková
MUDr. Alžběta Blanková
autorka
lékařka Oddělení soudního lékařství a Oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a Ústavu soudního lékařství, FN Královské Vinohrady, Praha

Má cesta k histologii nebyla přímá a ani trochu plánovaná. Svedla mě na ni náhoda a směr postupně určovala setkání s lidmi, kteří mě naučili vidět krásy mikrosvěta a dali mi příležitost tuto schopnost rozvíjet a podílet se na vědeckých projektech. Měla jsem štěstí, neboť se z nich stali skvělí přátelé a histologie se stala vášní, kterou jsem se snažila předat i svým studentům. Doufám, že se mi to alespoň z části podařilo a že Memorix dokáže nejen zkvalitnit studium, ale třeba i svést čtenáře na stejnou cestu, po které jsme se vydali my.

(medailonek z úvodu 2. vydání Memorixu histologie)